Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. augusta 2002

Mojžiš mu povedal: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás. Ako víťaziť? Každý človek dostal mieru viery. Táto viera pracuje skrze lásku a má schopnosť premáhať svet. Viera Ti umožňuje prekonať veci, s ktorými každý človek bojuje - pochybnosti, neveru, hriech, pokušenia, nemoc, chudobu, sklamanie atď. Keď človek hovorí “ja som schopný”, Boh sa v ňom stáva bezmocným. A kedykoľvek sa stáva bezmocným človek, Boh sa stáva schopným. Až vyčerpáme svoju silu, prejaví svoju moc a slávu Boh. Preto apoštol Pavel vyznáva, že má záľubu v slabostiach, lebo vtedy sa pri ňom dokonáva moc Božia. Ak si myslím, že si so svetom a jeho pokušeniami poradím sám, potom naozaj nepotrebujem Boha. Koľkokrát nás musí Boh previesť prehrami, kým pochopíme, že musíme kapitulovať? Kapitulovať pred Bohom, priznať si a vyznať, že v nás niet nič dobrého, že čo chytíme, to pokazíme. Že nie sme súci na nič iné, len “aby sme boli pribití na kríž”. To je naše víťazstvo nad svetom. Keď je naše “ja”, náš “starý človek” mŕtvy, ukrižovaný s Ježišom, svet nemá už nad nami žiadnu moc. V tom je zmysel víťazstva Pána Ježiša na kríži. Moc hriechu, ktorá ma zväzovala, bola zlámaná na kríži. Preto milujme kríž Pána Ježiša, chváľme sa ním, dôverujme mu. Pôsobí oslobodzujúco a prináša nám víťazný život viery.