Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. augusta 2002

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Istota vo viere. Vďaka Bohu za toto nádherné uistenie “...aby ste vedeli, že máte večný život”, vy, ktorí veríte v Syna Božieho. Nie, že budeme mať večný život, ale náš večný život s Ježišom už začal. Tým, že si prijal Syna Božieho do svojho srdca a do svojho života, si začal žiť večne s Bohom už tu na zemi. Náš večný život nesúvisí s naším telom, ale s tým, či veríme v Pána Ježiša. Túto pravdu si nedajme nikdy vziať. “Veď po smrti sa uvidí, čo s nami bude”, počuli sme neraz. To nie je biblické prehlásenie. My to môžeme vedieť už teraz. Jasnejšie to Ján hádam ani napísať nemohol. A už len ako samozrejmosť pripája skutočnosť, že život s Bohom predstavuje obecenstvo s Ním a že Boh naše modlitby počuje, keď “za čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle”. Aj v tomto môžeme prežívať kus večnosti, tak ako Adam v raji. Rozprával sa s Bohom, hovorili spolu o všetkom, až kým neprišiel hriech a človeka neoddelil od Boha. A práve Pán Ježiš prišiel, aby nám túto stratenú večnosť vrátil. Ale pozor! Tak ako hriech oddelil Adama od Boha, oddeľuje aj nás. Neurobme tú istú chybu, aby nám diabol neukradol našu večnosť, ktorú nám Pán Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním navrátil. Nedávajme miesto diablovi v našom srdci a živote.