Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. septembra 2002

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním. Význam spoločenstva. Pán Boh nám dáva spoločenstvo bratov a sestier a každý veriaci ho potrebuje. Jeden horiaci uhlík nevydrží dlho horieť a rýchlo vyhasína. Ale keď je spolu s ďalšími, nielenže nezhasne, ale je aj žiara väčšia. Ak by niektorý uhlík zhasínal, tie ďalšie ho majú zapaľovať. V tom je zmysel a poslanie spoločenstva, ktorého sme spoluúdmi. Nesieme za seba navzájom zodpovednosť. Máme sa napomínať, posmeľovať, ujímať sa slabých, byť zhovievaví k sebe navzájom, neodplácať sa zlým za zlé a to všetko sa má diať v láske Kristovej, aby sa telo Kristovo - Cirkev, budovalo a rástlo. Nemôžeme si myslieť, že my sme dosť silní, my spoločenstvo nepotrebujeme. Aj keby to bola naozaj pravda, potrebuje ťa niekto, kto nie je taký silný. Keď už pre nič iné, tak aspoň kvôli tomu slabému je tam miesto aj pre Teba. V Božom slove sa môžeme vidieť akoby v zrkadle spredu. Nevidíme sa z boku, alebo zozadu. A práve spoločenstvo nám nastavuje to druhé zrkadlo, aby sme sa videli, akí sme aj z týchto strán, aby sme sa príliš nezaľúbili sami do seba. V ďalších veršoch, ktoré sa týkajú všeobecného správania jednotlivých údov, je nám nápadné slovíčko “všetko”. Chodíme tak radi “zlatou strednou cestou” - a ideme pritom dole. ”Všetko” označuje život veriaceho, naplneného Duchom Svätým. Pán Ježiš chce, aby sme mu odovzdali všetko a na oplátku nám On dáva v Duchu Svätom všetko. Chce, aby sme v ňom žili naplnený a požehnaný život. Môžeme zveriť svoj život Pánu Ježišovi. Vykúpil nás z našej minulosti, je Pánom našej prítomnosti a je živou nádejou našej budúcnosti.