Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. septembra 2002

Vzďaľuj sa od lživého slova! Dôležitosť lásky. Čo by ste robili, keby vám zostávalo už len niekoľko hodín či dní života?… Keď sa Ježiš lúčil so svojimi učeníkmi a šiel v ústrety svojej smrti na kríži, povedal im: “Nové prikázania vám dávam, aby ste sa milovali navzájom; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.” Pán Ježiš strávil s učeníkmi tri roky. Ilustroval im hlbokú biblickú zvesť v jednoduchých a zrozumiteľných podobenstvách. Otváral im ich duchovný zrak, aby rozumeli podstate evanjelia. Teraz sú učenícke roky za nimi. Ich Majster sa s nimi lúči. Odchádza k svojmu Otcovi. Už nemá veľa času. Ešte by bolo o čom hovoriť. Aj o dôležitých veciach. Ale jedno predsa dominuje nad všetkým - láska. Láska medzi učeníkmi navzájom. Ľudia vtedy poznajú, že sme kresťania, keď to vidia na našom správaní, v našich rečiach a vzájomných vzťahoch. Toto sa apoštolovi Jánovi hlboko vrylo do pamäti a vtlačilo hlbokú pečať do jeho teologického myslenia. Veď čo nám prospeje hoci i znalosť pravdy, ak ona nie je nesená konkrétnou láskou? Láska, ak je čistá a úprimná, má vždy základ v Bohu a vedie k Bohu. Život žitý v láske je najsilnejším svedectvom o našom vzťahu k Bohu.