Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. septembra 2002

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije! Ďakuj Bohu s radosťou. Boh má z každej situácie východisko. I keby bola ako najtemnejšia noc, On ju môže zmeniť na slnečný deň. Božia láska je silnejšia, ako ľudská malovernosť. A nádej v Bohu zložená je silnejšia, ako ľudská beznádej. Kto sa nechá Bohom osloviť a viesť, ten môže i uprostred noci chváliť Boha za prichádzajúce svitanie. My máme vždy dve možnosti - reptať a sťažovať sa na všetko, čo nám prekáža a chýba, alebo ďakovať a radovať sa z toho, čo nám Boh ponúka a dáva. Pre ktorú možnosť sa dnes rozhodneme? Prorok Sofoniáš nás vyzýva k tej druhej možnosti - k plesaniu nad Hospodinom. Radostné srdce je primeranou reakciou človeka na Božie dary. Radosť je liekom na ľudskú mdlobu, je silou k novým krokom viery, je ovocím Ducha Svätého, ktorého nám Boh daroval.