Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. septembra 2002

Ďakujem ti, Hospodine, lebo, hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Boží súd. Božie mlyny melú pomaly, ale isto - hovorí ľudová múdrosť. Boh sa neponáhľa so súdom. On nie je prchký a pomstychtivý. Je nesmierne trpezlivý. Nechce nikoho z nás trestať. Dáva nám čas k náprave, pritom nám oznamuje, že čo bude človek siať, to bude i žať. Známy spisovateľ C. S. Lewis v jednej zo svojich kníh píše: “Boh sa nám prihovára šepotom v našich radostiach, ale kričí na nás v našich bolestiach.” Kto však nepočúva Boží hlas, privoláva na seba Boží súd. Mnohí sú pomýlení javom okolo nás, podobne ako kedysi žalmista (Žalm 73), že bezbožní sú zdraví a majú všetkého hojnosť, zatiaľ čo bohabojní si nadarmo zachovávajú čisté srdce. Ale to všetko je len do času. Posledné slovo vždy patrí Bohu. K tomuto poznaniu prichádza i žalmista v závere svojho rozjímania v 73. žalme. Kto má Krista za Spasiteľa, nemusí sa súdu báť. Vie, že Pán Ježiš Kristus je jeho spravodlivosťou. Preto sa smrti ani súdu neľaká, ale teší sa na svoju domovinu v nebesiach.