Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. septembra 2002

Hospodine, ty si náš Boh! Človek nič nezmôže proti tebe. Cez koho Boh tresce? Martin Luther rád zdôrazňoval, že skúšky sú príznakom viery. Vznikajú z rozporu, ktorý cítime, keď sa spoliehame na Božiu lásku a moc, a pritom na nás dolieha zlo a nenávisť. Aj prorok Abakuk zápasil s touto otázkou. Nevedel sa zmieriť s tým, že Boh používa “zúrivý a prudký” národ Chaldejcov na to, aby vykonal súd a trest nad Božím ľudom. Právne vedomie a zásady predsa Chaldejci neprijali od Boha, tak ako Izrael. Odvodili si ich sami zo seba (1,7). Preto sa prorok pýta, ako je to možné, že “nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho než je sám”? Niekedy len ťažko vieme pochopiť, koho alebo čo Pán používa na to, aby nás upozornil na našu nespravodlivosť. Máte vo svojom okolí človeka, ktorý vás ponižuje a neustále “víťazí” svojou drzosťou? Stalo sa vám už, že vašu slabosť, vašu nespravodlivosť, váš hriech, odhalil človek, ktorý nie je o nič lepší a predsa to bez škrupúľ zneužil a bezcharakterne rozmazal, aby vás znemožnil? Je to poriadne zahanbujúce a pokorujúce, však? Prijmime to však ako Boží nástroj, ktorým nás vychováva, kým spravodlivosť nenastolí ten spravodlivý sudca, ktorým je Ježiš Kristus. Spravodlivosť, ktorá je nastolená nespravodlivými, je len dočasná a plytká. Nepôsobí pokoj. Preto s nádejou očakávame spravodlivosť, ktorú na konci vekov nastolí spravodlivý Kristus.