Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. septembra 2002

Lebo ich Hospodin rozradostil. Previnenie a trest. Každý vykonaný hriech má v sebe zárodok budúceho trestu. Táto pravda býva potvrdená životnou skúsenosťou. Prorok Abakuk ju vyjadruje v podobe viacnásobného “beda” a upozorňuje, že hriešne spôsoby sa stanú osídlom pre tých, ktorí ich páchajú. A hoci to hovoril pred mnohými storočiami, aktuálnosť jeho slov až “zamrazí”. Národy s mocenskými a svetovládnymi ambíciami sú predmetom teroristických útokov a nenávisti pokorených a zbedačených (v.8). Ľudia, ktorí si z nečestného zisku budujú prepychové, diskrétne schované a bezpečné sídla, aby unikli rozhnevaným zrakom priemerných ľudí, sa stávajú úbohými a opustenými väzňami svojich domov (v.11). “Mladé demokracie”, ktorých základy sú postavené na násilí a neprávosti sa akosi nevedia pohnúť vo vývoji vpred a ľudia v týchto krajinách napriek námahe a odriekaniu nemajú stále nič, všetko akoby bral oheň (v.13). Falošní priatelia, ktorých ženie iba snaha odhaliť a zneužiť slabosti svojich priateľov, sa sami stávajú obeťou intríg (v.15). Keď vidíme, že Boží súd sa týmto spôsobom deje okolo nás, môže nás to napĺňať nádejou na Božiu spravodlivosť. Zároveň je to však upozornenie na trestuhodnosť našich vín. Preto nikdy neprestávajme prosiť Pána o odpustenie a silu ku zmene nášho života.