Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. septembra 2002

Prídu s plačom, no, privediem ich s útechou,... lebo som otcom Izraela. Ako byť úspešným? Životný štýl, ktorý je opísaný v dnešnom odseku z knihy Kazateľ, je životným štýlom úspešného človeka. “Ovládajúc myseľ múdrosťou” (v.3) si môže dovoliť všetko, čo patrí k nadpriemernému životnému štandardu jeho doby. Dnes sa stále častejšie stávame svedkami toho, že ľudia, ktorí ovládajú svoju myseľ múdrosťou, teda tí, ktorí sú šikovní, múdri a pracovití, sa veľmi rýchlo zaradia do majetnejších vrstiev spoločnosti. Veľké sociálne rozdiely medzi jednotlivými rodinami už nie sú žiadnou zriedkavosťou ani v spoločenstvách našich cirkevných zborov. Priznajme si, že táto skutočnosť sa pre nás stáva vážnou otázkou viery: Ako je možné, aby z dvoch ľudí, ktorí majú rovnaké vzdelanie a začínali obaja robiť v tom istom podniku, teraz jeden bol nezamestnaný a druhý bol manažérom firmy so zahraničnou účasťou? Veľmi často sa necháme zviesť k tomu, že týchto úspešných ľudí podozrievame z nečestnosti. Žiaľ, sú aj takí, ktorých úspech je založený na klamstve. Ale nie všetci úspešní ľudia sú podvodníci. Kazateľ síce povie, že takýto vysoký životný štandard je tiež márnosťou. Ale nezabudne poznamenať to, čo mnohí kresťania dnes nevedia prijať s pokorou: Životný úspech je znamením Božieho požehnania, Jeho zvrchovanej vôle - niekomu dať a inému vziať (v.26).