Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. septembra 2002

Ajhľa, skúšal som ťa v peci biedy. Životný štýl kresťana - alebo čo je dobré pre človeka? Biblia hovorí o dvojakom životnom štýle: buď má človek vzťah k majetku a všetko podriaďuje tomuto - žije takzvaným konzumným životným štýlom. Alebo má vzťah ku Kráľovstvu Božiemu a veci musia slúžiť tomuto účelu - žije aktívnym, tvorivým životným štýlom. Pán Ježiš o tom hovorí u Matúša 6,31-33. Buď je tvojou prvoradou starosťou starosť o jedenie, pitie, odievanie, bývanie, alebo je tvojou prvoradou starosťou starosť o Božie Kráľovstvo. Buď trovenie, alebo tvorenie. - Čo je dobré pre človeka? Ktorý z dvoch životných štýlov si osvojiť? Je zbožnosť užitočná? Alebo máme žiť tak, ako prináša deň, nechať veci sveta, nech si idú, ako chcú. Hlavná vec, že sme zdraví a máme sa ako-tak? Alebo sa máme zaangažovať, usilovať sa o zmenu, o nápravu? - Ľudia o tomto uvažovali naozaj oddávna, ako svedčí kniha Kazateľova. A oddávna spoznávali nedostatky takzvaného konzumného životného štýlu. Predovšetkým nemá budúcnosť, je neistý, neuspokojuje ľudské túžby (v.7.,9.). - Kritika konzumného spôsobu života nás podnecuje k hľadaniu niečoho lepšieho. Ani nemusíme veľmi hľadať, lebo to poznáme. Pán Ježiš nám zanechal jedinú starosť: Hľadajte Kráľovstvo nebeské. To je ten nový, tvorivý životný štýl. Skúsme sa dnes zamyslieť nad svojím spôsobom života: tvorenie a či trovenie?