Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. septembra 2002

Tam si videl, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna. Predošlé dni boli lepšie. Zvlášť starí ľudia radi spomínajú na minulosť. Na to všetko, čo prežili ako to prežili radi spomínajú na niečo pekného a milého. Neraz sa minulosť zdá byť lepšia ako prítomnosť, neraz sa človek k nej utieka vtedy, ak sa mu zle darí. Niekto dokonca nedokáže uniesť prítomnosť a preto žije najradšej v spomienkach, v minulosti. - Ale predošlé dni neboli lepšie, ako dnešné - hovorí Kazateľ vo v.14. A vo verši trinástom nás učí správnemu pohľadu na minulosť, budúcnosť i prítomnosť, správnemu pohľadu na všetky dni a na všetko, čo v nich prežívame: Pozri sa na Božie dielo! Snaž sa vidieť každý deň Božie dielo, ktoré On koná v tvojom živote i v živote sveta. Božie dielo, ktoré smeruje k spáse. Božie dielo v dňoch minulých i prítomných. Dobro aj zlo má ten istý účel, obidvoma nás Božia milosť vedie a vytvára nám priestor pre život plný vzrušenia, napätia, zápasov. Robí vlastne náš život zaujímavým. Tlak zlého by sme dlho nevydržali, preto prichádzajú aj dni dobré, dni pohody, ktoré dávajú novú odvahu, nové sily. - Kazateľ upozorňuje na úžitok dní smútku. Keď je smutná tvár, dobre je srdcu (v.3). - Mohli by sme povedať: smútok tvorí charakter! Len vytrvaj! Lebo po búrke vždy vyjde slnko.