Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. septembra 2002

Ajhľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Zápas o evanjelium. Dnes bojujeme proti akejsi ľahostajnosti, ktorá vládne vo svete. Sme ľahostajní k tomu, čo sa deje okolo nás, sme ľahostajní k názorom iných, a čo je najhoršie sme ľahostajní voči sebe samým. Voči tomu, čo hovoríme, robíme, voči našim myšlienkam i hodnotám, ktoré preferujeme. A tak sa neraz stane, že i naše náboženské presvedčenie i naša viera sú nám ľahostajné. Evanjelium stráca pre nás cenu - na jeho miesto sa dostane iné učenie, názor alebo i vedomé prázdno. Čo sa stalo? Že tak rýchlo a bez odporu podľahneme a odpadneme od evanjelia Kristovho? Čo sa stalo, že sa tak rýchlo mení naše myslenie a miesto verných Kristovi sa stávame odpadlíkmi? Pavel Galaťanom smelo odpovedá: Pretože umenšujete Kristove zásluhy a zavádzate medzi seba zákon, ktorý nie je dobrá správa, ale zlá, lebo prináša zmätok medzi vás. Zápas o pravdu evanjelia je tu od začiatku dejín cirkvi. Vernosť evanjeliu sa nedokazuje dodržiavaním nejakých predpisov, ale životom v podmienkach a v situáciach, do ktorých sme každým dňom postavení. Evanjelium je tu pre všetkých a navždy - nič mu nechýba a ničím ho netreba vylepšovať. Naopak, treba prijať jeho slovo a premeniť ho na skutočnosť vo svojom živote. A Kristus bude žiť v nás.