Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. septembra 2002

Pretože si prišla hľadať útočište pod jeho krídlami. Prísni voči pokrytectvu - pretvárke. Nebýva vždy jednoduché porozumieť a žiť kresťanskú slobodu. Neraz bývame spútaní zvykmi a tradíciami, ktoré povýšime na záväzné zákony, normy, pravidlá a nútime všetkých ich zachovávať. Z nepodstatného urobíme podstatné. Z menej dôležitého - zákon. Od takého chápania je už len krôčik k pretvárke. Správam sa podľa toho, s kým práve som, s kým sa rozprávam, s kým žijem. Nežijem podľa vnútorného presvedčenia, ale podľa okolností. Najhoršie bývajú náboženské tradície, ktoré vedia z nepodstatného urobiť zákon. - Apoštol Pavel veľmi správne v duchu evanjelia Ježiša Krista považuje pretvárku, pokrytectvo za jeden z najhorších neduhov viery (Matúš 23 kap.). Zachvacuje aj ľudí zvučného mena, popredných. Aj tí, ktorí by mali byť vzorom, sa neraz prispôsobujú, aby sa páčili ľuďom. To je veľmi nebezpečné a tu niekde začína koniec živej viery. - Je len jedna výnimka z tohoto pravidla, naznačená v 1.Korinťanom 8,9: aby naša sloboda nebola pohoršením slabým. Tu cítime, že ide o krehké veci a musíme byť veľmi citliví, musíme rozlišovať jednotlivé situácie. To isté nemusí byť vždy to isté. Božia láska nás naučí citlivosti.