Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. septembra 2002

Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, horliaci Boh. Ospravedlnení z viery. Keď bola podpísaná dohoda medzi rímskokatolíckou a evanjelickou cirkvou o ospravedlnení z viery, mnohí si to ani nevšimli a prešli sme ponad to dosť potichu. A pritom ide o to najpodstatnejšie, čo reformácia vyniesla na svetlo. Ani sme si poriadne neuvedomili, že rímski katolíci týmto podpisom priznali pravdu najzákladnejšiemu učeniu reformácie, priznali omyl. Preto nie je pravdou, že sa len evanjelici prispôsobujú katolíkom, je pravdou aj opak. I keď - samozrejme - v praxi to môže trvať ešte dlho, kým sa tieto dokumenty dostanú do života. Mnohí evanjelici vyslovujú obavy z toho, že sa prispôsobujeme katolíkom, lebo si podávame ruky a hovoríme confiteor a podobné veci. Ale naša odlišnosť od katolíkov predsa nie je v týchto veciach. Naša odlišnosť je v základnom poznaní pravdy o ospravedlnení. Apoštol Pavel to neváha znovu a znovu vysvetľovať Galaťanom a zdá sa, že aj nám. Spravodlivý bude žiť z viery. Tu je základ, od ktorého nemôžeme odstúpiť. A pokiaľ ide o ostatné odlišnosti, dôležitým meradlom je Písmo, ktorým všetko posudzujeme. Na druhej strane, preberať dobré veci, pokiaľ neodporujú Písmu, nie je zlé, ale naopak, to nás len obohacuje. Skúsme aj dnes nanovo o tom premýšľať a žiť z viery, nie zo svojich skutkov.