Slovak Czech English German Polish

Október

Utorok, 01. októbra 2002

Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia.

Čítať ďalej: Utorok, 01. októbra 2002

Streda, 02. októbra 2002

Vaše hriechy vás pripravili o blaho.

Čítať ďalej: Streda, 02. októbra 2002

Štvrtok, 03. októbra 2002

Dávid rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Buď silný, buď mužom! Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu!

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. októbra 2002

Piatok, 04. októbra 2002

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa.

Čítať ďalej: Piatok, 04. októbra 2002

Sobota, 05. októbra 2002

Hospodin určuje slnko za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, búri more tak, že hučia jeho vlny.

Čítať ďalej: Sobota, 05. októbra 2002

Nedeľa, 06. októbra 2002

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. októbra 2002

Pondelok, 07. októbra 2002

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. októbra 2002

Utorok, 08. októbra 2002

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok Hospodina Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?

Čítať ďalej: Utorok, 08. októbra 2002

Streda, 09. októbra 2002

Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí.

Čítať ďalej: Streda, 09. októbra 2002

Štvrtok, 10. októbra 2002

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. októbra 2002