Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. októbra 2002

Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. Načo je zákon? Čo si myslíte: zachovávate Božie prikázania? Neprestúpili ste ešte nikdy ani jedno? Načo je potom dobrý Boží zákon, keď ho aj tak nikto nezachováva? Apoštol predkladá na zamyslenie niektoré významy zákona. - Zákon je dobrý na to, aby sme spoznali, ako sme sa vzdialili od Boha. Aby sme spoznali, že náš život je zle nasmerovaný. Že cesta života, po ktorej ide človek, je cesta do zatratenia. Zákon plní funkciu zrkadla: ukáže vám škvrny na tvári, ale neumyje ich. - Zákon je naším pestúnom, ktorý nás vychováva a vedie ku Kristovi. Tým, že nám ukazuje obludnosť hriechu, núti nás k pokániu a tak vedie k viere v Ježiša. -Zákon bol a je naším strážcom, dáva na nás pozor a zakričí, keď robíme zlo. - Nemáme pritom zabudnúť slová Pána Ježiša, že plnosťou zákona je láska. - Zákon plní dobrú funkciu tým, že vedie ku Kristovi. Ukazuje nám, že bez Krista sa nezachránime.