Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. októbra 2002

Vaše hriechy vás pripravili o blaho. Náboženstvo otrokov a synov. Kresťanstvo je náboženstvom synov. Všetky ostatné náboženstva boli a podnes sú náboženstvami otrokov, náboženstvami sluhov. Rozdiel je zrejmý na prvý pohľad. - Je tu rozdielny vzťah. Otrok vidí pána, cíti na chrbte bič. Sluha čaká na príkaz pána. - Syn však v Bohu vidí Otca, plného lásky. Vidí a cíti domov. Svoj domov. Uvedomuje si: tu som doma. Je jednej mysle s Otcom. Zapojený do Otcovej lásky, zasvätený do Otcových plánov, účastný na veľkolepých Otcových programoch. - Kresťanstvo je náboženstvo Božích detí. Tak tomu rozumel aj apoštol Ján: Viďte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a nimi sme. To je podstatný rozdiel oproti všetkým iným náboženstvám. Kresťanstvo je jedinečné a jediné. V samotnom kresťanstve je tiež veľa učení, smerov, prúdov. Ale to podstatné je Otcova láska. Čím bližšie k Otcovej láske, tým bližšie k pravej zbožnosti, čím viacej príkazov, zákazov a nariadení, tým ďalej od Otca, tým bližšie k otroctvu.