Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. októbra 2002

Dávid rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Buď silný, buď mužom! Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu! Vymyslení bohovia a živý Boh. Aj náboženská horlivosť môže byť škodlivá. To sa stalo Galaťanom. Najprv prijali slobodu v Ježišovi Kristovi, ale potom sa im to zdalo príliš náročné, alebo príliš jednoduché. Vracali sa k starým náboženským praktikám. Mysleli si, že predsa sa musia správať nejako viac “nábožensky”. A čím náboženskejšie, tým lepšie. Odvolávali sa na históriu náboženstiev. Veď každé náboženstvo sa realizovalo práve v “náboženskosti”. Čo im to vlastne hovorí apoštol Pavel? Nerozumeli novej slobode dietok Božích. Zdalo sa im náročné odovzdať celý život Ježišovi Kristovi. Radšej chceli náboženstvo menej záväzne. Splním si určité povinnosti, hodinku v nedeľu v kostole, pár milodarov, a mám pokoj s Bohom. Také pokusy trvajú v kresťanstve dodnes a to dokonca aj vo “veľkých” cirkvách. List Galaťanom je však jasný: Kristus nás oslobodil k slobode, nedajte sa zapriahnuť do jarma služby. Daromná je náboženská horlivosť bez lásky, daromné je hovoriť ľudskými aj anjelskými jazykmi, daromné je prorokovať, dokonca aj rozdávať majetok a dať si spáliť telo (1.Korinťanom 13). Jedine náboženstvo živej viery, činnej cez lásku má význam.