Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. októbra 2002

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa. Veríš Božím sľubom? Apoštol predstavuje Boha Abrahámovho. V čom je zvláštny a odlišný? Predovšetkým je to Boh zasľúbení. Nedáva veci priamo, ale najprv dáva sľub a až potom, keď uveríš, Boh sľub splní (alebo splní ináč, bohatšie). Naozaj je dramatický Abrahámov život viery - po celý život žil z Božích sľubov. A stále sa to opakuje: Abrahám uveril Bohu. A po jeho boku jeho manželka Sára. Ona skôr zapochybovala. Raz radila, ako pomôcť Bohu, keď dala Abrahámovi svoju slúžku, ktorá mala porodiť sľúbené potomstvo. Druhýkrát sa dokonca zasmiala - až také nereálne sa jej videli Božie zasľúbenia. Ale Boh trvá na svojom: On je Bohom zasľúbení. Ak uveríš, uvidíš divy, ak neuveríš, neobstojíš. A každý musí uveriť sám za seba, je to osobná viera. Nemôže veriť otec za syna, matka za dcéru, deti za rodičov. Každý sa musí osvedčiť priamo Bohu vo svojom srdci. Možno práve dnes chce uskutočniť Boh v Tvojom živote niektorý zo svojich sľubov. Veríš Mu?