Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. októbra 2002

Hospodin určuje slnko za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, búri more tak, že hučia jeho vlny. Slávna pieseň kresťanovej slobody. V 13. kapitole 1. listu Korinťanom je zaznačená Pavlova hymna lásky. V 5. kapitole Galaťanom je to zase hymna slobody. Nie je pravdou to, že by Ježišovo náboženstvo človeka zotročovalo. Naopak, ono oslobodzuje. Ježiš je naozaj Vykupiteľom z najhroznejšieho otroctva, najhoršej závislosti. Oslobodzuje človeka od otroctva hriechu, od závislosti na satanovi. - Po 90-tých rokoch došlo v našej krajine k hroznému nedorozumeniu: krajina bola oslobodená od totality. Vstúpila do obdobia politicko-občianskej slobody človeka. Ľudia však namiesto toho, aby slobodu užívali, začali ju zneužívať a 12 rokov od nežnej revolúcie je sloboda stále zneužívaná, znásilňovaná, prekrúcaná. - Tak podobne býva zneužívaná aj kresťanská sloboda. Niektorí hovoria: môžeme robiť všetko, hrešiť koľko chceme, máme predsa slobodu. To je najväčšie nedorozumenie a neporozumenie Kristovej slobody. Kristus naozaj dáva slobodu, ale ako povedal Augustín: “Miluj a rob, čo chceš”. Kresťanská sloboda je sloboda k láske. Oslobodzuje od náboženských ceremónií a praktík a záväzným ostáva jedine láska k blížnemu. Čo ťa zotročuje, na čom si závislý a nakoľko si dnes slobodný k láske?