Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. októbra 2002

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji. Vedení Duchom Svätým. V 7. kapitole listu Rimanom objavil apoštol Pavel sám v sebe divné sklony: na jednej strane chce dobre konať, súhlasí s tým, že dobre konať je správne, ale na druhej strane cíti vo svojich údoch iný zákon, ktorý bojuje proti tomu dobrému. Vo svojich údoch cíti množstvo zlých túžob a žiadostí. Čo s tým robiť? V dnešnom texte je jedna z odpovedí: Dajte sa viesť Duchom Svätým, choďte v Duchu Svätom. - Apoštol to vie rovnako dobre, ako aj vy: v každom z nás sa stretávajú dve cesty: Božia cesta a ľudská cesta. Tá ľudská sa započala pri rajskej bráne, ktorou boli prví ľudia vyhnaní z Božej blízkosti. Druhá začala v Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel práve preto, aby nás zmenil. Preto apoštol vie poradiť: Dajte sa viesť Duchom. Opusťte starú cestu vo vás a vydajte sa novou. Je to síce veľká zmena - volá sa pokánie - je to síce celkom iný smer, ale stojí to za to. Ovocie Ducha je... Váš život môže prinášať ovocie Ducha a ak už prináša, môže ešte viacej. Vytrvajte, Duch je dynamis - hnacia sila. Len načerpajte smelo v modlitbe.