Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. októbra 2002

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok Hospodina Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? Pomôž budovať cirkev. Tri veci môžeš robiť každý deň. Tá prvá - pomáhať slabším vo viere. Všímať si človeka vedľa seba a ak klesá, priskočiť mu na pomoc. Nie s výčitkami, nie s osočovaním a ohováraním, nie so zákonom, ale v láske. Tá druhá - deliť sa so všetkým, čo máš. Niekto potrebuje slovo napomenutia, iný možno finančnú, alebo materiálnu pomoc. Podeľ sa, rozosievaj. Kazateľ 11,1 radí: púšťaj svoj chlieb po vode, časom svojím sa ti vráti. Spočiatku som tomu nerozumel, prečo mám púšťať chlieb po vode. Ale potom som spoznal, že čímkoľvek pomôžeš ľuďom, obyčajne sa ti vráti mnohonásobne. Najlepšie investované peniaze sú tie, ktoré investuješ do pomoci blížnemu. Tá tretia - v živote viery sa nedaj premôcť únavou. Stoj a vytrvaj, nie si sám, Pán je s tebou. A bude s tebou aj dnes pri riešení každej veci.