Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. októbra 2002

Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. Na čom záleží. V závere apoštol ešte raz, nakrátko, chce zhrnúť všetko, o čom píše. Formálna príslušnosť k cirkvi nemá veľkej ceny a zachovávanie vonkajších obradov, predpisov a nariadení je skôr na škodu, ako na úžitok. A nezáleží ani na množstve, ale na kvalite. Práve preto sa kresťanstvo dostáva do krízy, že si zakladá na množstve, na tom, koľko nás je v nedeľu v kostole, koľkí sa hlásia k cirkvi pri sčítaní obyvateľstva. Apoštol v 15. verši píše, že záleží jedine na tom, či som novým stvorením. Predstavte si tú revolúciu vo svete a v kresťanstve, keď by každý pokrstený bol novým stvorením. A ak sa už treba pochváliť, tak jedine krížom Pána Ježiša Krista, ktorým je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. A to stačí.