Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. októbra 2002

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili. V Božích rukách je počiatok i záver dejín sveta. Kniha Zjavenia ukazuje, ako Ježiš, ponížený Baránok, preberá postupne do svojich rúk vládu nad svetom. To všetko vyvrcholí Jeho víťazným návratom, keď obnoví všetko. Kresťan, ak chce obstáť, musí pozerať dopredu. Spomínať menej na minulosť a viacej na budúcnosť. Každý deň si spomenúť na cieľ, ku ktorému smerujeme, pre ktorý sa namáhame. Každý deň žiť v nádeji, že svet je v Božích rukách a smeruje k víťaznému koncu. Obstojí len ten, kto verí. Pritom nejde len o slovnú vieru, ale vieru činnú skrze lásku. Spomeň si i dnes na Toho, ktorý prichádza - lebo príchod Ježiša je proces, ktorý už započal.