Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. októbra 2002

On je živý Boh a ostáva naveky. Jeho kráľovstvo nezahynie. Viem, koho čakám? Ján mal také šťastie, ako málokto. Uvidel zblízka osláveného Pána. Toho, ktorý príde, aby súdil živých aj mŕtvych. Toho, pred ktorým zblednú všetky naše “dôležité” veci a plány. Dôležité bude len to, čo On za dôležité uznáva. - Jánovo videnie je pre nás stálym zdrojom sily. Znovu a znovu si opakujeme slová, ktoré pre nás Ján zapísal: Neboj sa! Bol som mŕtvy, ale teraz som živý a mám kľúče smrti i pekla. Ježiš Kristus je Pánom. Ježiš Kristus je živý. Ježiš Kristus má kľúče smrti a pekla. Budúcnosť sveta je v Jeho ruke. Môžeme s Ním počítať, môžeme sa na Neho spoľahnúť. On je Verný. Nevieme, kedy Pán príde, nevieme, kedy vyvrcholia dejiny sveta Jeho príchodom, vieme však naisto, že príde. A že príde ako mocný a slávny. Dal nám zapísať niektoré dôležité orientačné informácie, aby sme napokon neboli prekvapení. V čom vytrvať, v čom sa zlepšiť, čo zanechať? Len sa verne držme Jeho slova aj pre dnešný deň.