Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. októbra 2002

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. Vy ste Kristov list. Tak sa rozhodol písať Pán Ježiš tomuto svetu: nie na papier, ale na ľudské srdcia. Používa každého kresťana, aby cez neho niečo oznámil okoliu, prostrediu, v ktorom dotyčný žije. Nemusíme ani veľa rozprávať, lebo každý vidí na vlastné oči, ako Kristus mení naše životy. Možno sme listom, v ktorom je veľa chýb a škvŕn, možno neumožňujeme nášmu Pánovi dostatočne pokojne a zreteľne písať cez naše životy. Sme plní nepokoja, nedôvery, neistoty. Ale Božia moc je veľká. - Dôležité je, aby tí, ktorí uverili, boli plní pokory, tichosti, miernosti. Aby v nich nebola duchovná pýcha, povýšenosť, odsudzovanie a povyšovanie seba nad iných. Čo si vyčítajú z tvojho života tvoji najbližší práve dnes?