Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. októbra 2002

Jeremiáš hovorí: Pre rany môjho ľudu zronený som, smútim. Či tam nieto lekára? Oslobodený od strachu. Koľko ľudí v dnešnom svete sužujú rôzne obavy a strach. Obavy prejaviť svoj názor, lebo nemusí byť pochopený, obavy zo zlyhania, posmechu, bolesti. Ježiš však hovorí: “Neboj sa toho, čo máš trpieť!” Ľudský život má svetlé aj tienisté stránky - nebojme sa, s Božou pomocou, niesť trebárs aj výsmech za vernosť pravde, láske, čestnosti. Nebojme sa i čosi pretrpieť pre duchovné hodnoty. Pán Ježiš Kristus je najlepším odborníkom na naše obavy a strach, je najlepším lekárom našich hriechom oslabených sŕdc. Každý, kto sa usiluje o viac, ako o hmotnú zábezpeku, býva pokúšaný, je pod tlakom a nevyhnutne znáša utrpenie. Ježiš Kristus sa nám však prihovára: “Neboj sa...!” On Tebe i mne pomáha v obavách, nesmelosti a slabosti. On je láska, prijíma človeka takého, aký je. Odovzdaj Mu svoj život, svoj čas, aj svoje obavy, strach z iných ľudí, z toho, čo povedia, keď uvidia tvoju vieru. On ťa oslobodí.