Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. októbra 2002

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí. Vytrvalý a verný. Vernosť je prekonaná! Neprináša úspech! Heslá akoby šité na mieru našej spoločnosti. Vernosť partnerovi, duchovným hodnotám, či ideálom sa nenosí - lebo ten, kto je verný niekomu alebo niečomu, musí byť aj nepopulárny, ak chce vytrvať. Nevyhnutne musí aj niečo obetovať. - V Tyatíre sa cirkevný zbor rozdelil. Jedna skupina ľudí šla ako slepci za ženou, ktorá sama seba nazývala prorokyňou. Svojich nasledovníkov si veľmi tesne pripútala neviazaným životom a odviedla ich na pohanské hostiny, kde svoje srdcia spájali s uctievačmi iných božstiev. Tí druhí ostali pri Ježišovi, Jeho slove. Vytrvali, zostali verní, hoci zažívali bolesť pri pohľade na svojich pomýlených spoluveriacich - hoci boli terčom ich posmechu. Oni vedeli, komu sú verní. - Komu si verný ty? O čo ti v živote ide, na čom ti záleží? Ak si ochotný nasadiť svoje sily, schopnosti, čas do služby lásky, spravodlivosti, potom si Ježišovým verným nasledovníkom. Vnútorný pokoj a vedomie, že žiješ zmysluplne, ti bude tou najlepšou odmenou v dňoch všedných i sviatočných.