Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. októbra 2002

To slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil. Napokon víťaziaci. V ťažkých životných obdobiach, počas skúšok si netrpezlivo želáme, aby už bolo po všetkom. Oddych a vedomie, že sme obstáli a zúročili svoju prípravu, je nakoniec nádhernou odmenou, ktorá blaží pri srdci. Nieto ľudského spoločenstva, ktoré neprešlo krízou, lebo práve v takýchto zaťažkávajúcich obdobiach sa overuje charakter človeka. Aj filadelfskí kresťania prešli ohňom skúšok - rôzni “tiež veriaci” sa ich pokúšali odlúčiť od ich Svätého a skutočného Pána. No oni s Božou pomocou dotiahli zápas do víťazného konca. - Ako často sa modlievame: “...i neuvoď nás do pokušenia...”! A ako často hľadáme v ťažkých obdobiach pomoc všade inde, len nie u Boha. Životné osudy filadelfských veriacich boli v Ježišových rukách. To On múdro načasoval dni skúšok, ale aj krásne dni víťazstva Ducha. - Nechajme sa viesť Pánom Ježišom Kristom! Dovoľme Svätému Duchu, aby v nás pôsobil! S Ježišom nakoniec, v pravý čas, aj v tých najťažších bojoch zvíťazíme.