Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. októbra 2002

Boh nie je človekom, aby klamal. Zapálený pre správnu vec . Nadšenie pre nejakú ideu, myšlienku, dokáže prekonávať aj tie naoko neprekonateľné prekážky a strhnúť mnohých. - Keď známa Matka Tereza pocítila mocné Božie volanie do práce s chorými a zomierajúcimi, nemala vôbec nič. Ani peniaze, ani vplyvných ľudí za sebou. Len horúce, láskou k Bohu a k ľuďom naplnené srdce. - Keď Ježiš začal verejne učiť, nebol v očiach Židov nikým iným, než obyčajným tesárom z Nazareta. Židovské srdcia boli ľahostajné a chladné k Jeho láske, k Jeho slovám. - Horí tvoje vnútro pre Krista? Alebo si spokojný a vzťah k Božiemu Synovi ťa netrápi? Mnoho ľudí si myslí, že je blízko pri Bohu, keď verí, že existuje. A koľkí si myslia, že sú dobrí, keď dávajú omrvinky zo svojho prebytku! Majú dojem, že vidia a poznajú to podstatné - a pritom sú vlastne slepci, nerozoznávajúci tmu a svetlo. - Vráť sa k Ježišovi, zapáľ sa pre Božiu vec: pre vernosť, milosrdenstvo a spravodlivosť!