Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. októbra 2002

Moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili. Dobrým premáhaj zlé. Je nevyhnutné osvojiť si to, že každý človek má svoju veľkú hodnotu bez ohľadu na to, ako vyzerá, aké má IQ... Každému, kto tu žije, dal Boh Otec čas a možnosť zúročiť svoje danosti v prospech celku. Učeníci dostali od svojho majstra jedinú úpravu pre ich spoločný život: “Milujte sa tak, ako som ja vás miloval - podľa toho, že sa navzájom milujete, spoznajú, že ste moji učeníci.” Naše spoločenstvá by mali byť živými organizmami. A v každom zdravom tele má každý orgán svoje miesto. Keď niektorý z nich ochorie, cíti to celok. Dokonale plníme Ježišov odkaz vtedy, ak cítime bolesť iných a hľadáme cestičku pomoci. Dokonale plníme Kristov odkaz vtedy, keď naše srdce napĺňa úprimná radosť nad šťastím iných. Vtedy sme zdravým telom, zdravou cirkvou. Je v tom kus umenia slúžiť verne a trpezlivo, bez závisti a sebapodceňovania, či bez pýchy a sebavyvyšovania na tom poste, ktorý nám Pán Boh zveril. Vďaka Bohu, že tvoríme telo Kristovo, kde má každý z nás svoje nie nevýznamné miesto. Preto láskou a dobrom premáhajme všetky bolesti a trápenia Pánovej cirkvi. Tejto úlohy sa nebojme a vedení Božím Slovom verne vytrvajme. Počúvajme, čo toto Slovo odkazuje cirkevným zborom a podľa toho konajme, zapáľme sa pre správnu vec - tak napokon zvíťazíme.