Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. októbra 2002

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Boh je Pánom. Jána vo vyhnanstve na ostrove Patmos trápilo postavenie mladej Pánovej cirkvi. Robil si starosti, čo s ňou v budúcnosti bude. Jej ďalší osud mu však bol zjavený. Hoci cirkev nebola v ľahkom položení, zjavenie mu spôsobovalo veľkú útechu: Je tu predsa Boh, všemohúci Stvoriteľ neba i zeme a On je Pánom všetkého, čo stvoril. Jeho trón pevne stojí, On svätý a milostivý má všetko vo svojej moci. On, ktorý bol, je a príde, je pánom situácie a má v rukách minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Toto je istota, na ktorú sa môže cirkev spoliehať za každých okolností. Buďme Mu vďační, že to ukázal Jánovi vo videní, ktoré je z nášho pohľadu nepredstaviteľné. No dáva nám istotu, že je tu svätý Pán Boh, vševládny, ktorému môže Jeho ľud aj dnes plne dôverovať a ktorý je hoden toho, aby sme Ho s nebeskými bytosťami oslavovali. Buďme Mu vďační, že aj nám zjavuje vo svojom svätom slove svoju moc a slávu. Jeho sa máme nadovšetko báť, milovať Ho a len Jemu dôverovať.