Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. októbra 2002

Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú. Jedine Ježiš. Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, náš veľkonočný Baránok, ktorý sám seba obetoval za všetkých ľudí, je nádejou pre tento svet. On, ukrižovaný a vzkriesený, je Prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Stojí ako zabitý, ešte má znamenia rán, ktoré Mu spôsobil ľudský hriech, ale berie knihu z Božej pravice ako víťaz. Sedem rohov znamená všetku moc, ktorá Mu je daná na nebi aj na zemi, sedem očí znamená Jeho všadeprítomnosť, veď On je so svojimi po všetky dni až do konca sveta. Jeho veľkopiatočná obeť znamená zavŕšenie Božieho plánu so svetom, ktorý Boh miloval a dal mu svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Pripojme sa k oslave nebešťanov a buďme Mu vďační za jeho krv, za Jeho lásku a zmilovanie. Pre slovenských evanjelikov je tento text zvlášť vzácny, lebo na základe slov verša 8b Juraj Tranovský pomenoval svoj prvý spevník a zbierku modlitieb Cithara sanctorum a Phiala odoramentorum, citary a zlaté čaše tymianu, to znamená modlitieb svätých.