Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. októbra 2002

Takto vraví Hospodin: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre činiť. Cez súženia. Štyria jazdci, ktorých videl Ján potom, keď Baránok otvoril prvé štyri zo siedmich pečatí knihy, potvrdzujú pravdu apoštolských slov: “Cez mnohé súženia musíme vojsť do kráľovstva Božieho” (Skutky Apoštolov 14,22). O štvorakých súdoch Hospodinových čítame aj v Ezechielovom proroctve: meč, hlad, dravá zver a moc (14,21) a v Zachariášovom proroctve dokonca o štvorakých koňoch (6,1-3), ktorých farby sa zhodujú s farbami koní v Zjavení. V našom texte ide o obraz súžení, ktoré budú predchádzať posledným dňom, ako to hovorí Pán Ježiš v evanjeliách (Matúš 24, Marek 13, Lukáš 21). On sám vopred upozorňuje svojich verných na tvrdú realitu: “Na svete máte súženie” (Ján 16,38). Preto sa nedivme ohňu súženia, ktorý prichádza skúšať nielen nás samotných, ale aj cirkev, kresťanstvo a ľudstvo vôbec. Je tu ono z Božieho dopustenia, veď každý zo štyroch jazdcov vyšiel na výzvu jednej z nebeských bytostí. Zdá sa nám to nevyspytateľné a nepochopiteľné. Prosme však nášho Pána o silu Ducha Svätého, aby sme sa nezmýlili vo viere, aby sme nezapochybovali o Jeho láske, veď On hovorí nielen o súžení, ale aj o víťazstve: “Dúfajte, ja som premohol svet.” A svet premáha aj ten, kto verí, že On je Syn Boží (1.Jánov 5,5).