Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. októbra 2002

Máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho príbytok svoj. Zasiahne Boh? Mnohí členovia prvotnej cirkvi boli otroci. Mali nedostatok v základných ľudských potrebách. Okrem hladu a smädu museli pri ťažkej práci znášať aj bremeno dňa a páľavu slnka. Nemali poludňajšiu siestu - čas, aby si v tôni stromov odpočinuli, a ta načerpali nových síl do ďalšej práce. Miesto, kde by sa dosýta najedli a napili, kde by si mohli oddýchnuť, také miesto sa pre týchto ľudí rovnalo nebesám... - Ľudia každej doby očakávajú pomoc v tom, čo ich trápi. Túžby ľudského srdca nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi nie sú ľahostajné. Sám poznal hlad. Nemal domov. Mal skúsenosť s bolesťou nepochopenia, zradou najbližších. Plakal, keď Lazar zomrel. - Vie, čo znamená smútok pri strate drahého rodiča, súrodenca, priateľa. Vie, ako je človeku, keď mu dajú najavo, že Ho nepotrebujú, odsúvajú, je nezamestnaný. Ale pozná aj situáciu, keď zaneprázdneného človeka znovu a znovu obklopia davy, a chcú čo najviac dostať, získať, vyťažiť... - Ježiš Kristus je Pán. To bolo prvé krédo- vyznanie kresťanov. Je živý a má moc. Viera v Neho neočakáva, aby sa vedel vcítiť do našej situácie. Má moc meniť náš údel. Prosme Ho o to. Žiadajme silu vytrvať a obstáť, aby sme mohli pristúpiť k tým, ktorí zvíťazili.