Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. októbra 2002

Tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh. Ticho. V jednej nemocnici ma zaujal nápis : Ticho lieči. Predstavte si, že by sa tu poriadali koncerty, zábavy, diskotéky, aby sa pacienti nenudili! Keby ste tu museli byť hospitalizovaní (á) kvôli vážnemu ochoreniu, bolo by vaše utrpenie ešte vystupňované “o niekoľko decibelov”. Nie hluk, neustála akcia, ale ticho, pokoj lieči. - Ticho pred Bohom tiež vždy prináša uzdravenie. Každá modlitba, vyvierajúca z úprimného pohľadu na seba, svoj život, každý prežitý deň sa dostáva pred Boží trón. Ján prezrádza, že kvôli nám si aj v nebi Pán Boh zariadil chvíle ticha. Túži nás počuť. - Nebojme sa ticha. Nevyhýbajme sa mu. Niekedy je ešte dramatickejšie ako dianie v akčných filmoch. Keď Ježiš poveril zákonníkov a farizejov (Ján 8), aby ten, kto je bez viny, kameňoval cudzoložnicu, nastalo ticho. A po ňom títo “hrdinovia” od Pána odišli. Ticho im bolo nepríjemné. Alebo ho nezvládli sami pred sebou? - Ako je to s mojím časom? Nachádzam v ňom priestor pre stíšenie pred Bohom neba i zeme? Aj mňa by mohlo takéto ticho vyliečiť z mnohých starostí.