Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. októbra 2002

Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutováva sa nad celým stvorenstvom. Božie Beda. Trúba je symbolom Božích zásahov do dejín. To, čo prichádza po prvých trúbeniach, nám stavia pred oči hrozné obrazy, naháňa strach. - Keď sa pozrieme na realitu okolo seba, musí nám byť jasné, že to, čo sa deje, Božie BEDA vyslovene provokuje. Nie sú to len vojny v ďalekých krajinách, nie sú to len nevinné deti v Afrike, ktoré umierajú od hladu, nie sú to len hrozné krivdy vo svete, čo volá po Božej spravodlivosti a pomste. Božie “Beda” vyvoláva aj moja sebeckosť v blízkom vzťahu, moja neochota pomôcť kolegovi, moja pasivita, keď sa treba zastať slabého, moje mlčanie, keď treba povedať nepríjemnú pravdu. Môj hriech, môj útek od Boha, môj vzdor. - Posledné ticho pred posledným trúbením sa však dá využiť. Je to posledná pauza na prípravu. Príležitosť pre to, aby sme sa na posledný Boží zásah, na jeho príchod v sláve boli pripravení. Náš Boh túži zasiahnuť v náš prospech. Urobil všetko pre to, aby nás mohol prijať ako omilostených. Vieme o tom? Ak áno, vidieť to v našich životoch, alebo sa to ozýva len z našich úst?