Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. októbra 2002

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou. Dôveruj Kristovi. Ján nie je prvý, kto tvrdí, že ľudia budú chcieť zomrieť, ale nebudú môcť. Eliáš v ohrození, na úteku žiada: Dosť už, Hospodine, vezmi si môj život. Jób, ktorý je skúšaný ťažkým utrpením, si tiež praje umrieť. Aj prorok Jeremiáš zvestuje čas, keď bude smrť milšia ako život všetkým, ktorí zostanú z tohto zlého pokolenia. - Nie, nie, milovaní Boží, to nie je výzva k samovražde, biblický nihilizmus. - Kristovo “Pokoj vám”, Jeho “Neboj sa, len ver”, platí o to viac, čím viac nás okolnosti vedú k temným myšlienkam. Boží nepriateľ bude vyčíňať. Až do konca. Ale nad ľuďmi, ktorí patria Ježišovi Kristovi, nemá moc. Ich nezloží. Aj oni budú trpieť. Ich však bude držať odvaha a sila. Zo svojho zápasu vyjdú ako víťazi. - Deň reformácie nie je luteránskou spomienkou na slávu víťazstva nad tmárstvom stredovekej cirkvi. Je vždy novou výzvou pre to, aby som ja vo svojom okolí svedčil o moci, ktorá vychádza len z golgotského kríža. Ostal prázdny. Len v dôvere vzkriesenému Kristu je východisko pred ničivými pustošeniami na Zemi i ľudských životoch.