Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 11. októbra 2002

On je živý Boh a ostáva naveky. Jeho kráľovstvo nezahynie.

Čítať ďalej: Piatok, 11. októbra 2002

Sobota, 12. októbra 2002

Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet.

Čítať ďalej: Sobota, 12. októbra 2002

Nedeľa, 13. októbra 2002

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. októbra 2002

Pondelok, 14. októbra 2002

Jeremiáš hovorí: Pre rany môjho ľudu zronený som, smútim. Či tam nieto lekára?

Čítať ďalej: Pondelok, 14. októbra 2002

Utorok, 15. októbra 2002

On je štítom každému, kto sa k nemu utieka.

Čítať ďalej: Utorok, 15. októbra 2002

Streda, 16. októbra 2002

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí.

Čítať ďalej: Streda, 16. októbra 2002

Štvrtok, 17. októbra 2002

Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha: Boh ho upevnil na veky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. októbra 2002

Piatok, 18. októbra 2002

To slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Čítať ďalej: Piatok, 18. októbra 2002

Sobota, 19. októbra 2002

Boh nie je človekom, aby klamal.

Čítať ďalej: Sobota, 19. októbra 2002

Nedeľa, 20. októbra 2002

Moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. októbra 2002