Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 11. októbra 2002

On je živý Boh a ostáva naveky. Jeho kráľovstvo nezahynie.

Register to read more...

Sobota, 12. októbra 2002

Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet.

Register to read more...

Nedeľa, 13. októbra 2002

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Register to read more...

Pondelok, 14. októbra 2002

Jeremiáš hovorí: Pre rany môjho ľudu zronený som, smútim. Či tam nieto lekára?

Register to read more...

Utorok, 15. októbra 2002

On je štítom každému, kto sa k nemu utieka.

Register to read more...

Streda, 16. októbra 2002

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí.

Register to read more...

Štvrtok, 17. októbra 2002

Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha: Boh ho upevnil na veky.

Register to read more...

Piatok, 18. októbra 2002

To slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Register to read more...

Sobota, 19. októbra 2002

Boh nie je človekom, aby klamal.

Register to read more...

Nedeľa, 20. októbra 2002

Moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili.

Register to read more...

KALENDÁR