Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 21. októbra 2002

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Register to read more...

Utorok, 22. októbra 2002

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.

Register to read more...

Streda, 23. októbra 2002

Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú.

Register to read more...

Štvrtok, 24. októbra 2002

Takto vraví Hospodin: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre činiť.

Register to read more...

Piatok, 25. októbra 2002

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Register to read more...

Sobota, 26. októbra 2002

Hospodin na nás pamätá, žehná nás.

Register to read more...

Nedeľa, 27. októbra 2002

Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú.

Register to read more...

Pondelok, 28. októbra 2002

Máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho príbytok svoj.

Register to read more...

Utorok, 29. októbra 2002

Tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Streda, 30. októbra 2002

Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutováva sa nad celým stvorenstvom.

Register to read more...

KALENDÁR