Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 21. októbra 2002

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. októbra 2002

Utorok, 22. októbra 2002

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.

Čítať ďalej: Utorok, 22. októbra 2002

Streda, 23. októbra 2002

Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú.

Čítať ďalej: Streda, 23. októbra 2002

Štvrtok, 24. októbra 2002

Takto vraví Hospodin: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre činiť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. októbra 2002

Piatok, 25. októbra 2002

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Čítať ďalej: Piatok, 25. októbra 2002

Sobota, 26. októbra 2002

Hospodin na nás pamätá, žehná nás.

Čítať ďalej: Sobota, 26. októbra 2002

Nedeľa, 27. októbra 2002

Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. októbra 2002

Pondelok, 28. októbra 2002

Máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho príbytok svoj.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. októbra 2002

Utorok, 29. októbra 2002

Tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh.

Čítať ďalej: Utorok, 29. októbra 2002

Streda, 30. októbra 2002

Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutováva sa nad celým stvorenstvom.

Čítať ďalej: Streda, 30. októbra 2002