Slovak Czech English German Polish

November

Piatok, 01. novembra 2002

Kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov. Ale ty sa boj Boha!

Čítať ďalej: Piatok, 01. novembra 2002

Sobota, 02. novembra 2002

Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených.

Čítať ďalej: Sobota, 02. novembra 2002

Nedeľa, 03. novembra 2002

Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, ako sa čistí striebro.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. novembra 2002

Pondelok, 04. novembra 2002

Hospodinove skutky lásky neprestávajú.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. novembra 2002

Utorok, 05. novembra 2002

Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa.

Čítať ďalej: Utorok, 05. novembra 2002

Streda, 06. novembra 2002

Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil.

Čítať ďalej: Streda, 06. novembra 2002

Štvrtok, 07. novembra 2002

Boh, Boh Hospodin, hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. novembra 2002

Piatok, 08. novembra 2002

Hospodin riekol Jeremiášovi: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová.

Čítať ďalej: Piatok, 08. novembra 2002

Sobota, 09. novembra 2002

Ty si moja ochrana a záštita, na tvoje slovo čakám.

Čítať ďalej: Sobota, 09. novembra 2002

Nedeľa, 10. novembra 2002

Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. novembra 2002