Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. novembra 2002

Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Všetko poslúži k dobrému. Mnohé v živote je ťažké a nepochopiteľné. Zdá sa, že to zlé má všade prevahu a my sme odsúdení zahynúť jeho mocou. A predsa Ján hovorí: príde deň, keď bude Božie víťazstvo úplné a definitívne. - Ján má ísť a vziať z rúk anjela otvorenú knižku. Anjel mu ju nepodáva, aj keď si ju žiada. Božie posolstvo, zjavenie svojich právd Boh nikomu nevnucuje. Človek sa má preň rozhodnúť. Má si ho vziať, privlastniť. - Pre Jána bolo odhalenie Božích zjavení nepochybne veľkou vecou. Je dobré, keď nám Boh pre svoju pravdu otvorí oči a my v spleti nepochopiteľných udalostí konečne vidíme kontúry a pochopíme súvislosti. Tak spoznávame, že aj to zlé poslúžilo v Božej výchove a viedlo k rastu, odolnosti. Zjavenie Božieho tajomstva, poverenie byť Jeho svedkom, je aj záväzkom. Pre Jána nebolo príjemným, keď musel zvestovať, že príde čas strachu, pustošenia, kríz. To znelo trpko, nechutilo. - Posledné slovo patrí však Bohu. Sme schopní vidieť, sledovať za našimi utrpeniami Jeho cieľ?