Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. novembra 2002

Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, ako sa čistí striebro. Modlitby za iných. “Tak mu treba, má čo chcel!” konštatujeme, ak si ten iný svojou ľahostajnosťou, neposlušnosťou privoláva na seba nešťastie. - Ale to nie je postoj Božieho človeka. Abrahám s Bohom vyjednáva. Nie kvôli sebe. On prežije. Takto zanietene vyjednáva kvôli hriešnym ľuďom Sodomy a Gomory. Kvôli takým, ktorí si to vôbec nezaslúžia. - Možno dnes prirýchlo rozhodneme, že modliť, prihovárať sa k Bohu za iných, sa vôbec neoplatí. Sú tak ďaleko! A ani o to nestoja! Prosíme Pána Boha za milosť pre svoje rodiny, za svoje deti, rodičov, súrodencov, priateľov, za mesto, za zbor, za cirkev, za štátnu vrchnosť? - Pán Boh vychádza Abrahámovi v ústrety. Dáva čas pre návrat, zmenu, pokánie. Kvôli desiatim spravodlivým. - Jákob pri Bételi zápasí s Bohom. Žiada požehnanie. To nie je drzé, Boh túži, aby sme Ho v živote potrebovali. Aj Abrahám vie, čo chce. Prosí o záchranu pre celé mestá ľudí. Takéto prosby Pán Boh túži počúvať. Za koho sa dnes prihovoríš?