Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. novembra 2002

Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Víťaztvo? “…a pekelné brány ju nepremôžu” (Matúš 16,18). Keď sa pozrieme okolo seba, akoby sa niekedy toto Ježišovo proroctvo strácalo v spleti konfliktov a problémov súčasného sveta. Vojny, smrť nevinných detí od hladu v Afrike, milióny potratených detí, mafia ovládajúca ekonomiku, drogy, AIDS, zničené rodiny… Oproti týmto obludným realitám zneje slovo evanjelia hlásané Kristovou cirkvou na prvý pohľad bezmocne. Cirkev volá po obrátení, a predsa sa rozmáha zločin, cirkev volá k životu, a predsa sa rozrastá smrť… Možno sme až príliš zahladení na negatívne reality života a uzatvárame sa pred ním. Možno vidíme negatívne javy aj v cirkvi a uzatvárame sa aj pred ňou, do svojho súkromia, samoty, rezignácie. Toto je postoj, k akému nás vedie nepriateľ Božieho kráľovstva. Boh naopak nás pozýva k boju, k odvahe nasadiť svoje sily za vec evanjelia. Tento fakt symbolizuje postavy dvoch svedkov, ktorí stoja zoči voči každému, kto im chce ublížiť. Alebo povedané inými slovami, ukazujú víťazstvo evanjelia nad Antikristom. Je zvláštne, že obhajcovia evanjelia zomierajú rukami šelmy, ktorá je symbolom Antikrista. Teda žeby naozaj bola šelma mocnejšia ako evanjelium? Že by tisícky mučeníkov boli prejavom slabosti evanjelia? Biblický text nás vedie ďalej v chápaní tohoto zápasu. V 9. verši je zmienka o čísle 3,5. Toto číslo symbolizuje neúplnosť, čiže víťazstvo zla bude iba prechodné. Potvrdzuje to aj 12. verš, ktorý je symbolom posmrtného víťazstva mučeníkov. Reč Apokalypsy je teda jasná: šelma víťazí iba zdanlivo a dočasne. Konečné víťazstvo patrí Bohu a jeho služobníkom. Toto víťazstvo však nie je pozemský triumf. Práve naopak: podľa mnohých Dietrich Bonhoefer skončil svoju púť v koncentračnom tábore. On sa však v skutočnosti stal znakom kresťanskej odvahy pre budúce generácie. Albert Schweitzer, či Matka Tereza z Kalkaty sa podľa mnohých zahrabali v bahne ľudskej biedy, no ich mená budú stále symbolom kresťanskej lásky… A nakoniec, či vlastne na začiatok náš Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži a mnohí si mysleli, že umlčali revolucionára, no po troch dňoch nastala najväčšia revolúcia, akú zažila naša planéta - víťazstvo života nad smrťou a otvorenie neba hriešnikom… Uvedomme si, že víťazstvo Ježišových nasledovníkov neprišlo samo - na počiatku bola ich Bohom podporená odvaha nevnoriť sa do zloby a negatívnosti okolia, a namiesto toho dať sa na prvý pohľad do nerovného boja. No v skutočnosti bojovali a bojujú na strane víťazného Baránka… Nebolo by dobre pridať slovo “bojujeme”?