Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. novembra 2002

Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. Apokalypsa je proroctvo toho, čo sa raz stane. Je to proroctvo napísané obraznou rečou a je potrebné svetlo Ducha Svätého na objavenie Božieho posolstva pre nás. Duch Svätý nebol prítomný iba pri písaní Biblie, ale je prítomný aj pri jej čítaní a životnej aplikácii. Sústrediac sa na túto časť biblického Jánovho zjavenia, nad ktorou sa práve zamýšľame, je viac ako zrejmé, že vyššie spomenutá veta o inšpirácii Duchom sa mení z teórie na prax. “Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou” (Rimanom 15,13). Duch Svätý je Duchom nádeje. A čo je to vlastné nádej? Je to očakávanie nejakého budúceho dobra. 15. verš osvetľuje veľmi jasne toto budúce dobro: “Kráľovstvo tohoto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.” Boh nás ubezpečuje, že môžeme očakávať víťazstvo Jeho kráľovstva. Boh nás pozýva k tejto závratnej a definitívnej nádeji, k očakávaniu budúceho dobra. Na tomto mieste však musíme byť úprimní a položiť si veľmi dôležitú otázku: Dotýka sa ma osobne práve teraz víťazstvo Božieho kráľovstva? Často sa totiž my kresťania správame, akoby nás ani veľmi nezaujímalo víťazstvo Boha nad týmto svetom, alebo lepšie povedané premena tohoto sveta na Boží svet. Niekedy sme ľahostajní k tejto víťaznej méte a svoje kresťanstvo ohraničujeme na naplnenie kresťanských povinností a uchovanie tradícií. Často sa znepokojujeme nad skazenosťou tohoto sveta, ale nerobíme nič, aby sme prispeli k víťazstvu Boha. Očakávame vôbec od budúcnosti nejaké dobro? Veríme, že raz bude svet lepší a všetci ľudia budú k sebe ako bratia a sestry? Snívame o vyriešení súčasných pálčivých problémov a predstavujeme si, ako to raz bude, keď zvíťazí dobro a láska? Možno sa nám zdajú tieto otázky príliš detinské, ale sú prejavom nádeje, očakávania budúceho dobra. Aby z nás naše snívanie neurobilo rojkov stavajúcich vzdušné zámky, potrebujeme Ducha nádeje, ktorý bude premieňať našu nádej na realitu. Áno, s pomocou Božou už dnes môžem spolupracovať na víťazstve Jeho kráľovstva. Duch Svätý ma totiž bude viesť k uskutočňovaniu mojich očakávaní a snov a bude ich premieňať na realitu. No aj tu platí princíp nevypočutej modlitby: Sú isté modlitby, ktoré Boh iste nevypočuje. Napr. Bože, uprac môjmu susedovi drevo na dvore. Boh to iste nevypočuje, pretože očakáva od teba, že to drevo upraceš Ty. Tak isto je to aj s uskutočňovaním kresťanskej nádeje: Bože, daj nech sa to uskutoční. Boh to neurobí nejako zázračne, pretože do tejto situácie poslal teba, aby si priložil ruku k dielu…