Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. novembra 2002

Zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš znať Hospodina. Koľko životov máme? Dnes je v móde učenie o reinkarnácii. Uznávajú ju popredné osobnosti politického a kultúrneho života na Slovensku. Človek potom rozmýšľa: Bol som v predchádzajúcom živote kôň, mačka, pes, žaba, somár...? Iste, človeka by potešilo, keby mohol žiť niekoľkokrát. Keby tento život nemusel žiť s vedomím plnej zodpovednosti. Veď ešte mám šancu na reparát. Ak niečo zbabrem v tomto živote, tak v tom ďalšom to napravím. - Biblia hovorí o tom, že každý človek bude mať k dispozícii ešte jeden život. Nie však tu na tejto zemi. Budeme žiť ešte jeden život. Určite bude kvalitatívne iný. Bude to buď v nebeskom kráľovstve, alebo v jazere horiacom ohňom a sírou. O všetkom sa však rozhodne tu, v tomto živote. Ak človek žil s Pánom Ježišom už tu v tomto živote, tak bude s Ním žiť aj v tom budúcom živote - vo večnosti. Ak žil bez Boha na svete, bude žiť bez Neho aj vo večnosti. No život bez Boha je horší než smrť. Preto sa večnému zatrateniu hovorí aj večná smrť. - O všetkom sa rozhoduje tu a teraz. Poznajme túto pravdu. Žime zodpovedne a verme v Ježiša Krista.