Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. novembra 2002

Vrúcne ťa milujem, Hospodine, moja sila! Čomu dôverovať? Ľudí od nepamäti lákali monumenty. Spomeňme si na babylonskú vežu. Mala siahať veľmi vysoko. Takmer Pánu Bohu do okien. Jej koniec nebol slávny. Alebo taká pevnosť Masada. Táto pevnosť sa zdala byť úplne nedobytnou. Nakoniec práve tu skočilo povstanie Židov proti rímskej nadvláde. Rimania v roku sedemdesiattri dobyli túto “nedobytnú” pevnosť. Keď bol dokončený smutne preslávený Titanic, tak sa hovorilo, že túto loď nepotopí ani Boh. Nemusel. Titanic bol potopený obyčajným kusom ľadu. - Zdá sa, že na zemi naozaj nič nie je dokonalé. Všetko podlieha skaze. Všetko bude raz zničené. No som presvedčený, že nemusíme prepadať panike. Náš Boh je pevným hradom. Zrejme toto mal na mysli aj reformátor Dr. Martin Luther, keď napísal veľmi známu pieseň Hrad prepevný je Pán Boh náš. - História ukázala, že veriť rôznym ľudským výmyslom, nech sa nám zdajú byť akokoľvek dokonalé, sa neoplatí. Hrad prepevný je Pán Boh náš. Pod jeho ochranou sa nám nič nemôže stať. V neho sa oplatí veriť. On nám dá silu prekonať aj tie najhoršie momenty v živote.