Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. novembra 2002

Viďte teraz že ja, len ja som, a niet Boha okrem mňa! Super ponuka. Naše skúsenosti a vaše peniaze sú ten najtvrdší diamant, hovorí jedna reklama. Hádam ani niet na zemi človeka, ktorý by nechcel vlastniť nejaký ten drahý kameň. Predstavte si, že by ste stretli človeka, ktorému ponúkajú drahokam. Len tak. Zadarmo. A on by odmietol. On by ho neprijal. Čo by ste si pomysleli o takom človeku? Že zrejme ide o nejakého pomätenca, blázna. - Keď v Amerike prepukla zlatá horúčka, veľa ľudí opustilo svoje domovy, nechali všetok svoj majetok, často opustili rodiny a išli hľadať zlato. Verili, že všetko, čo zanechali, sa im raz, až nájdu zlato, mnohonásobne vráti. - Pán Ježiš nám ponúka nesmierny poklad - večný život. Tento večný život budeme žiť v nebeskom meste. Biblia ho nazýva aj nový Jeruzalem. Bude to nádherné mesto. Z čistých drahokamov a vzácnych kovov. No najvzácnejšie bude to, že tam bude prítomný večný Boh. Budeme žiť v Jeho blízkosti. Bude to nádherné. - Pán Ježiš nám toto všetko ponúka. Čo by ste si pomysleli o človeku, ktorí by takúto ponuku odmietol?