Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. novembra 2002

Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa po púšti viedol za týchto štyridsať rokov Hospodin, tvoj Boh, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v tvojom srdci. Korunný svedok. Určite netreba zdôrazňovať, aké dôležité je svedectvo jediného svedka závažného trestného činu. Svedectvo takéhoto človeka je vo vyšetrovaní rozhodujúce. Takému človeku sa hovorí korunný svedok. Aj bezvýznamný človek sa zrazu stáva nesmierne dôležitým. Má to aj svoje tienisté stránky v tom, že takýchto svedkov sa snažia páchatelia zbaviť. Korunný svedok je často v ohrození života. Čítal som o chlapcovi, ktorý sa stal svedkom vraždy. Páchatelia chceli zabiť chlapca, aj jeho priateľov. Chytili ich a zastrelili. No dotyčný chlapec strelu do hlavy prežil. Ležal v nemocnici, ochrnutý od krku dolu. Vypočuť ho prišli do nemocnice. Páchateľov spoľahlivo usvedčil. - Apoštol Ján sa stal očitým svedkom zaujímavých udalostí. Podal nám o tom svedectvo. Teraz je otázka, či tomuto svedectvu uveríme. Môžeme sa zachovať tak, že budeme pokračovať vo svojom zlom spôsobe života. Nikto nás nenúti sa zmeniť. Jedna vec je však istá - Pán Ježiš príde. A tí, ktorí dovolili, aby ich Pán Ježiš očistil od zla, tí pôjdu do nebeského kráľovstva. Tí, ktorí si ďalej žili po svojom, tí ostanú vonku. Vžite sa do úlohy člena súdnej poroty. Nikto nás nenúti uveriť, nikto vás nechce ovplyvňovať. Vypočuli ste si svedectvo očitého korunného svedka. Rozhodnite sa sami.