Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. novembra 2002

Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil. Bezpečnostné zariadenie. Často sa u nás stáva, že vykradnú nejakú banku. V pohode a za bieleho dňa, bez najmenších obáv. Lupiči sa už netrápia nejakými nočnými výpadmi. Prídu si vybrať “svoje” peniaze v normálnom pracovnom čase, počas otváracích hodín peňažného ústavu. Je to zaujímavé až prekvapujúce. Veď banky si prenajímajú bezpečnostné služby, ktoré ich majú chrániť pred nečakanými zlodejmi. Majú najlepšiu zabezpečovaciu techniku, kamery, signalizačné zariadenia. Sú priamo napojené na políciu. A predsa - zlodejom nič nebráni, aby prišli a vyrabovali aj tú najlepšie chránenú banku. - Pán Ježiš hovorí, že príde skoro. Mnohí si to vysvetľujú tak, že príde v krátkej dobe. A potom sa smejú: “Kde je ten váš Boh? Sľúbil, že príde skoro a už prešlo 2000 rokov a stále nič. Oklamal vás. Všetko je to výmysel...” Takíto ľudia Ho nečakajú. No tento výrok Pána Ježiša Krista sa dá preložiť aj tak, že príde znenazdajky. Jeho príchod bude prekvapujúci. Ak by v banke vedeli, kedy príde zlodej, tak by si ho počkali. Zabránili by mu v jeho pripravovanej krádeži. Uchránili by svoje peniaze. Pán Ježiš Kristus príde ako zlodej v noci. Prekvapujúco. Preto by sme mali byť vždy pripravení na jeho príchod. Mali by sme ho čakať. A čo ty? Prekvapil by ťa príchod Pána Ježiša Krista? Priprav svoj život na Jeho príchod.